.: TUPÍOVÉ :.


T
U
P
Í
O
V
É

Tupíové v AOE III

historie Tupíů

výskyt : Amazonie, Pampy

vylepšení :

Farmaření
- Stavby stojí o 20% méně dřeva
Znalosti zvířat
- Možnost vycvičit ochočená pumy
Jed ze žab
- Lučištník kmene Tupi má o 10% silnější útok
Mistrovští Tupi
- Lučištník kmene Tupi má o 40% více životů
- Lučištník kmene Tupi má o 40% silnější útok
Společenství válečníků kmene Tupi
- Lučištník kmene Tupi má o 25% více životů
- Lučištník kmene Tupi má o 25% silnější útok

Lučištník kmene Tupi

Lukostřelec tmavého háje je pěší jednotkou kmene Tupi s dobrým dostřelem a vysokou hodnotou útoku, ale s malou výdrží. Tito vojáci útočí nejlépe z dálky, je tedy dobré odstup od nepřítele udržovat.

Válečníci kmene Tupi oblékali do bitev jen sporadické oděvy, nebo bojovali zcela nazí. Jejich těla však zdobilo rudé nebo černé rituální malování. Za tmy se nevrhali do útoků, ale první ranní úsvit často přinášel zvuk jejich rohů, které povolávaly bojovníky do bitvy. Tupi primárně používali luky a dokázali z nich střílet s neobyčejnou rychlostí a přesností, která doslova ohromila Evropany - obzvláště Portugalce, Španěly a Němce - kteří se s nimi střetli. Krvavé boje mezi jednotlivými rodinami kmene Tupi byly naprostou samozřejmostí a tito pralesní lidé záhy neváhali přidat příchozí Evropany na seznam svých nepřátel.

Lučištník kmene Tupi

Tupíové v AOE III

historie Tupíů

Když Portugalci, Francouzi a Holanďané pronikli do nitra Brazílie, narazili na velké množství bojovných, agresivních indiánských kmenů. Příslušníci této skupiny jazykově příbuzných kmenů se nazývají Tupíové. Kmeny na pobřeží, se živili hlavně zemědělstvím a ve vymýcených oblastech pěstovali maniok, sladké brambory, tabák, fazole, tykve, papriky a další plodiny. Když se půda vyčerpala, tak se Tupíové přesunuli na jiné místo, opět vymýtili les a zasadili plodiny. Evropané hlásili, že Tupíové provozují kanibalismus, časté bylo hlavně pojídání válečných zajatců. Vězni byli v zajetí mnohdy po celé měsíce a zacházelo se s nimi slušně, dokud ovšem nepřišel den svátku.

V 16. století byli zataženi do válek mezi Evropany, kteří v Brazílii mezi sebou bojovali. Hlavně Francouzy a Portugalci, kteří často využívali domorodé spojence. Mnoho Tupíů bylo donuceno k otrocké práci na plantážích, kde dostávali ubohou stravu a umírali. Trpěli epidemiemi chorob, které vyklidňovali jejich vesnice, a byly násilně odvlékáni a prodáváni do otroctví, velmi často i nepřátelskými kmeny. Evropané pronikali stále dál, jak káceli rozsáhlé oblasti lesa, pro zisk barevného dřeva, a na mýtinách zakládali další třtinové plantáže. Zbývající Tupíové byli decimováni neustálými válkami, chorobami a otroctvím, a proto se stáhli podél toku řeky Amazonky do vnitrozemských pralesů, kam se Evropanům nechtělo.

.: TUPÍOVÉ :.