.: MAYOVÉ :.


M
A
Y
O
V
É

Mayové v AOE III

historie Mayů

výskyt : Sonora, Yucatan

vylepšení :

Mayský kalendář
- Vesničan získává rychleji jídlo ze zvěře o 10%
- Vesničan získává rychleji jídlo z mlýnu o 10%
Mayská bavlněná zbroj
- Pěchota pro boj z blízka má o 20% více životů
Společenství mayských válečníků
- Holcanský kopiník má o 25% více životů
- Holcanský kopiník má o 25% silnější útok
Mistrovští Mayové
- Holcanský kopiník má o 40% více životů
- Holcanský kopiník má o 40% silnější útok

Holcanský kopiník

Holcanský kopiník je pěší jednotkou mayské civilizace, disponuje slušným útokem, ale bez dosahu. Veškeré škody nepříteli od tohoto kopiníka pocházejí z boje na blízko, takže je velmi zranitelný jednotkami určenými k boji na větší vzdálenost a musí se k nim přiblížit na dosah zbraně co nejdříve.

Slovo "holcan" znamená "válečník." Válečníci tvořili v mayské společnosti oddělenou třídu obyvatelstva. V bojích raději nepřátele zajali, než aby je vraždili. Tito zajatci pak sloužili jako oběti, nebo byli zotročeni. Holcanové používali mnoho různých typů zbraní. Nejčastější byla kopí, praky, kyje, nože a dokonce důmyslné granáty, kterými byly vrhaná sršní hnízda. V krušných časech pak Mayové povolávali do vojenské služby i farmáře a ostatní prostý lid.

Holcanský kopiník

Mayové v AOE III

historie Mayů

Mayská civilizace povstala na poloostrově Yucatán ve Střední Americe, kolem roku 1500 před naším letopočtem. Tato civilizace byla zřejmě silně ovlivněna mexickými Olméky, kteří vyvinuli systém písma, kalendář a komplexní náboženství. Mayská populace rostla spolu s pokročilými postupy zavlažování a pěstování plodin, jako byla kukuřice, fazole, tykve a papriky.

Období 300 až 900 n. l. je známé jako klasická éra mayské kultury, kdy stavěli rozlehlá a působivá města, rozvinuli písmo, rozšířili znalosti v astronomii, aritmetice, vznikl komplexní politický systém vzájemně soupeřících městských států, a pěstovali míčovou hru. V té době už byli schopni velmi přesně určit oběžné dráhy planet. Mayové prošli cykly budování, boření a přestaveb. Ačkoliv dnešní pozůstatky jejich staveb jsou holé, ve své době byli zřejmě zářivě pomalovány.

Na začátku roku 750 n. l. začala mayská civilizace z dosud neznámých příčin, upadat. Jedním z možných vysvětlení je, že populace rychle expandoval v období příznivého klimatu, byla odlesněna rozsáhlá území pro získání nové zemědělské půdy. Ekologické změny vedly ke krutým neúrodám, hladu a válkám o zmenšující se zdroje potravin. Od roku 830 n. l. ustává stavební činnost a dochází k postupnému opouštění měst. Mayové přešli k zemědělskému způsobu života na vesnicích a jejich velká města zmizela v tropických lesích.

.: MAYOVÉ :.