.: LAKOTOVÉ :.


L
A
K
O
T
O
V
É

Lakotové v AOE III

historie Lakotů

výskyt : Skalisté hory, Velká jezera, Velké pláně

vylepšení :

Lakotští psí vojáci
- Každé tři minuty ti doručí jednoho psího vojáka
Lakotský obchod s koňmi
- Kavalerie se vytváří o 25% rychleji
Lakotská loviště
- U radnice se ti objeví 12 bizonů
Společenství lakotských válečníků
- Lakotský jezdec má o 25% více životů
- Lakotský jezdec má o 25% silnější útok
Mistrovští Lakotové
- Lakotský jezdec má o 40% více životů
- Lakotský jezdec má o 40% silnější útok

Lakotský jezdec

Lakotský jezdec se sekyrou je rychlá jednotka domorodé kavalerie s mohutným útokem, ale bez možnosti boje na dálku. Jelikož tito jezdci bojují pouze tváří v tvář, jsou poměrně zranitelní střelnými zbraněmi. Nicméně jedná se o jezdectvo, čili přesun k nepřátelským řadám většinou netrvá dlouho.

Lakotové se zformovali z jedné části lidí, kteří mluvili jazykem Sioxů a žili na Velkých plání v západní části Spojených států. Tento lid se živil převážně lovem a nejčastějším cílem jejich zbraní byl americký bizon. Tato zvířata sloužila jako zdroje potravy, avšak Lakotové zpracovávali i jejich kůži na oděvy a přístřešky. Lakotové nejčastěji oblékali kožené kalhoty, vyhotovené z lovené zvěře, které navíc bývaly ozdobeny třásněmi. Zbraně a mnoho dalších předmětů pak bylo vyrobeno z bizoních kostí.

Lakotský jezdec

Lakotský psí voják

Lakotský psí voják je jezdecká jednotka s mohutným útokem, dobrou výdrží a rychlostí, ale bez možnosti boje na dálku. Neboť veškeré poškození způsobují tito vojáci v boji na blízko, tak jsou snadno zranitelní střelnými zbraněmi. Jsou však velmi rychlí a tak mnohdy nepřítel ani nestačí nabít svou zbraň a musí se konfrontovat se psím vojákem.

Psí vojáci byli elitní válečníci společnosti Čejenů, což byl domorodý kmen občas spřízněný s Lakoty. Tito vojáci nosili dlouhé šerpy až na zem a v toulcích měli posvěcené šípy, které zabodávali na bojišti do země skrz šerpu, aby tak deklarovali svou ochotu a připravenost zemřít tam kde stojí. Psí vojáci měli i vlastní válečný zpěv. Tuto píseň mohl zpívat jen psí voják, který čelil smrti. Byli to divocí čejenští válečníci.

Lakotský psí voják

Lakotové v AOE III

historie Lakotů

První evropská zmínka o kmeni Lakotů říká, že na počátku 17. století žili na území dnešní Minnesoty. Brzy se přestěhovali dále na západ, dál od svých nepřátel, kmene Odžibvejů, kteří měli střelné zbraně, získané obchodem s Evropany. V polovině 18. století Lakotové tím, že vyhnali ostatní kmeny, získali kontrolu nad severní částí Velkých plání. Z Lakotů se stali dovední lovci bizonů a kolem roku 1750 dosáhla jejich populace 30 000 lidí. Rychle se naučili používat koně a stali se z nich skvělí jezdci, při lovu i v boji.

Za americké revoluce a války v roce 1812 bojovali na straně Británie. Ale na začátku roku 1815 uzavřeli první ze série přátelských smluv se Spojenými státy. Smlouva z roku 1825 jim potvrzovala vlastnictví velkého území, které se rozkládalo od současných států Wisconsin až po Wyoming. Ačkoli východní část území později prodali. Příliv nových bílých osadníků se nedal zastavit a tak s další invazí osadníků na jejich území Lakotové začali s odvetami. V roce 1850 pak proti Lakotům zahájila odvetné tažení pravidelná americká armáda.

.: LAKOTOVÉ :.