.: KRÍOVÉ :.


K
R
Í
O
V
É

Kríové v AOE III

historie Kríů

výskyt : Saguenay, Yukon

vylepšení :

Zpracování kůže kmene Krí
- Kavalerie má o 5% více životů
- Pěchota má o 5% více životů
Spřízněnost kmene Krí
- V kasárnách můžeš cvičit jednotky kmene Krí
Textilní dovednosti kmene Krí
- Budovy stojí o 25% méně dřeva
společenství válečníků kmene Krí
- Stopař kmene Krí má o 25% více životů
- Stopař kmene Krí má o 25% silnější útok
Mistrovští Kríové
- Stopař kmene Krí má o 40% více životů
- Stopař kmene Krí má o 40% silnější útok

Stopař kmene Krí

Stopaři kmene Krí jsou pěší jednotky s dobrou hodnotou útoku, slušným dostřelem a výdrží. Je dobré udržovat tyto domorodé vojáky dále od nepřítele, pak dosahují podstatně lepších bojových výsledků.

Kríové byli lovci, zálesáci a nomádi, kteří putovali severními oblastmi severoamerického kontinentu. Krí z rovin pak často putovali na jih za stády bizonů, někdy až na Velké pláně. Lesní Kríové zůstávali ve svých zemích a lovili nejčastěji losy, karibu a jeleny. Tito domorodí obyvatelé si osvojili používání koní, ale nepoužívali je v takovém rozsahu jako Komančové. Drsná krajina jejich domoviny je nutila užívat jak kánoe, tak sněžnice i psí spřežení. Kríové vytvářeli, narozdíl od jiných domorodých kmenů, volnější společnost svobodných válečníků. V boji užívali luky, kyje, sekyry a pušky.

Stopař kmene Krí

Kurýr kmene Krí

Kurýr je pro Francouze stěžejním sběračem surovin. Oproti osadníkům jiných národů, jsou tito kurýři poměrně drazí, nicméně disponují mnohem lepším útokem a slušným dostřelem. Tyto jednotky sice nejsou primárně určeny pro boj, nicméně se při napadení dokáží bránit mnohem lépe, než jiní osadníci a navíc ještě dokáží sbírat nalezené poklady. Ve hře existuje omezení v počtu kurýrů, které může mít francouzská strana v jeden okamžik. Tyto jednotky se rozhodně vyplatí a dokáží shromažďovat suroviny poměrně rychle. Čím déle kurýr žije, tím větší prospěch své kolonii přinese. Tuto jednotku je možné zaslat z domovského města jako podporu, nebo jí vytrénovat přímo v Novém světě. Třetí možností je pak uzavřít alianci s kmenem Krí a poté trénovat kurýry v jejich osadě.

Označení Kurýr vychází z francouzského slovního spojení Coureur des Bois (lesní posel). Takto byli nazýváni francouzští obchodníci s kožešinami. Tito lidé se dostali z Francie do Nového světa všemi možnými cestami. Jejich hlavním posláním bylo lovit severoamerická zvířata pro vzácné kožešiny. Jeden z prvních rodilých Kanaďanů, byl Luis Joliet. Tento muž byl už v mládí předurčen, aby se z něj stal Coureur de Bois. Právě on, spolu s hrstkou dalších kurýrů, dokázal sjet v kánoích po proudu řeku Mississippi a přinést zprávu o tom, že se tento mohutný tok vlévá do mexického zálivu. Dalšího postupu v oblasti se však obával, neboť jeho výpravě hrozilo španělské zajetí. On a jeho lidé intenzivně prozkoumávali řeky, které tekly na západ. Doufali totiž, že některá z nich bude ústit do moří v okolí Číny a Japonska. Později Joliet založil úspěšný podnik s kožešinami a vlastnil několik rozsáhlých území, mezi kterými cestoval. Na jedné z těchto cest roku 1700 zemřel.

Kurýr kmene Krí

Kríové v AOE III

historie Kríů

První poznatky Evropanů o příslušnících kmene Kríů říkají, že pocházejí ze zalesněné oblasti v okolí Jamesova zálivu v provincii Quebec, kde žili v malých rodinných skupinách. Z tohoto území postupně expandovali na západ a nakonec obývali území rozprostírající se od Quebecu, přes Veliké pláně až k horskému pásmu blízko Tichého oceánu. Po příchodu prvních Francouzů, a později Britů, se Kríové zapojili do obchodu s kožešinami. Kmeni Černonožců pak prodávali pušky výměnou za koně, které potřebovali k posílení prosperity svých lidí na pláních.

V 19. století byla populace Kríů drasticky snížena vlivem chorob, zejména epidemií neštovic, a opakujícími se válkami s ostatními kmeny ustupujícími na sever, aby uprchli před bílými osadníky, tlačícími se nahoru podél řeky Missouri. Když skončil obchod s kožešinami a zmizeli bizoni, snažili se vůdcové kmene pro svůj lid zajistit bezpečný domov. Snažili se založit velkou rezervaci pro původní obyvatele, kde by Kríové mohli adaptovat po evropském vzoru zemědělský způsob života, ale přitom si zachovali prvky své vlastní kultury. Vláda ale jejich plán odmítla. Když se ostatní kmeny pokoušely bojovat, byli vojenskou silou smeteni i Kríové a poté umístěni v malých rezervacích.

Mnoho příslušníků kmene uprchlo před násilným přesídlením na daleký sever, kde si zachovalo nezávislý způsob života až do 20. století.

.: KRÍOVÉ :.