.: KARIBOVÉ :.


K
A
R
I
B
O
V
É

Karibové v AOE III

historie Karibů

výskyt : Amazonie, Karibik

vylepšení :

Karibské pivo Kasiri
- Lučištníci mají o 10% silnější útok
- Pěchota pro boj z blízka mají o 10% silnější útok
Záškodnická skupinka Karibů
- Průzkumník může vycvičit Karibské šipkaře
Garifunské bubny
- Lučištníci májí silnější útok proti vesničanům
Společenství karibských válečníků
- Karibský šipkař má o 25% více životů
- Karibský šipkař má o 25% silnější útok
Mistrovští Karibové
- Karibský šipkař má o 40% více životů
- Karibský šipkař má o 40% silnější útok
Karibský obřadní svátek
- Karibský šipkař má o 50% více životů

Karibský šipkař

Karibský šipkař je pěší jednotkou karibských indiánů s dobrou hodnotou bodů zdraví a slušným dostřelem. Tito šipkaři způsobují zranění na dálku a ze strategického hlediska je velmi vhodné pomáhat udržovat odstup těchto vojáků od nepřátelské pěchoty.

Karibové z Malých Antil byli rození bojovníci, obratně se plavili skrz vody Karibiku na svých kánoích a napadali cizí osady, jak domorodé, tak později i Evropské. Ve svých nájezdech se snažili ukořistit ženy a jídlo. Ženy a muži tohoto kmene mluvili odlišnými jazyky. Muži používali pro komunikaci karibštinu a ženy jazyk kmene Arawak. Důvod byl jednoduchý, Karibové přicházeli ze severního pobřeží Jižní Ameriky, při nájezdech pobíjeli muže Arawaků a jejich ženy si brali jako manželky a otrokyně. Karibští válečníci bojovali v první řadě luky a foukačkami. Oblékali oděvy ze zvířecích kůží, hlavně propracované bederní roušky a náhrdelníky, které nosili muži i ženy.

Karibský šipkař

Karibové v AOE III

historie Karibů

Karibové věří, že jejich předci přišli na ostrovy z deštných pralesů dnešní Venezuely a zpočátku se usídlili na několika východních a jižních ostrovech v Karibiku. Oblast nese jméno po tomto domorodém kmenu. Lidé tohoto národa byli zruční stavitelé kanoí, které vydlabávali z kmene stromů a uměli využívat plachty. Byli to také divocí válečníci, kteří používali foukačky, luk a šípy. Narozdíl od jiných pokojných kmenů, které z oblasti vyhnali, byli Karibové prudkými a nelítostnými bojovníky. Španělé se tak po několika počátečních šarvátkách snažili ostrovům ovládaným ovládaných Kariby spíše vyhnout.

Už Kolumbus a po něm i další španělští objevitelé hlásili, že Karibové pěstují kanibalismus (termín vznikl ze španělského slova Caribales), který mohl být součástí jejich náboženských obřadů a válečných praktik. Roku 1503 španělská královna Isabela I. vydala nařízení, dle kterého mohli být kanibalové legálně zotročeni, což byla jen záminka k získání levné pracovní síly.

Od roku 1600 začali i další evropské národy osídlovat Karibské ostrovy za účelem získání nových třtinových plantáží a Karibové byli takřka vyhubeni. Roku 1796 deportovali Britové většinu z posledních 5000 žijících Karibů na ostrov u Hondurasu. Odtamtud se rozšířili na pevninu a dodnes přežívají v Guatemale a v rezervaci na Dominice. Některá slova karibského původu jsou dnes běžně používána, jsou jimi například hamaka, leguán, nebo hurikán.

.: KARIBOVÉ :.