.: IROKÉZOVÉ :.


I
R
O
K
É
Z
O
V
É

Irokézové v AOE III

historie Irokézů

výskyt : Velká jezera, Nová Anglie

vylepšení :

Irokézské jitřní války
- Každé dvě minuty ti doručí jeden irézký štít
Irokézská liga
- Ve svých kasárnách můžeš trénovat irokézké jednotky
Irokézský lakros
- Veškerá pěchota má o 10% silnější útok
společenství irokézských válečníků
- Irokézský tomahavk má o 25% více životů
- Irokézský tomahavk má o 25% silnější útok
- Irokézský štít má o 25% více životů
- Irokézský štít má o 25% silnější útok
Mistrovští Irokézové
- Irokézský tomahavk má o 40% více životů
- Irokézský tomahavk má o 40% silnější útok
- Irokézský štít má o 40% více životů
- Irokézský štít má o 40% silnější útok

Irokézský tomahavk

Tomahavkové byli jednotky irokézské pěchoty. Měli vysokou hodnotu útoku, ale malý dosah. Tito vojáci dokázali své sekyry mistrně házet na své nepřátelé. Pro hráče je vhodné, aby se snažil udržovat odstup mezi těmito jednotkami a nepřítelem.

Tomahavk je druh sekyry, užívané domorodými Američany. Skládá se z dřevěné násady a kamené, železné, nebo bronzové čepele. Oblíbená verze tomahavku mohla sloužit i jako dýmka a spojovala tak symbol války i míru. Irokézové obchodovali často s kožešinami a tak se tomahavkové dýmky dostaly do rukou i dalších národů, jako dary symbolizující úspěšně uzavřené obchody a symboly přátelství. Z tomahavku stala velmi módní záležitost.

Irokézský tomahavk

Irokézský štít

Irokézský štít je pěší jednotkou s ohromujícím útokem, velkou výdrží, slušným dostřelem a značnou rezistencí vůči poškození. Protože tyto štíty dokáží odolat nepřátelské palbě, tak se hodí i pro obléhání obranných věží a dalších staveb. Nejlépe útočí z dálky a je vhodné držet od nich nepřítele co nejdál.

Irokézové potřebovali obléhací jednotky, neboť opevňovali svá města a stejné jednání mohli předpokládat od nepřátel a soupeřících měst. Jednou z irokézských technik pro dobývání opevnění byly i tyto štíty, které měly svou obdobu již v římských a středověkých armádách. Dva vojáci přenášeli štít, což byla vlastně pohyblivá dřevěná zeď, která je chránila před nepřátelskými šípy a střelami z mušket. Když se vojáci dostali až k nepřátelskému opevnění, tak svůj kryt použili jako žebřík, po kterém mohli opevnění překonat. Jako štíty a občas i jako žebříky, mohly být použity i kánoe, pokud je ovšem posádka po boji již nepotřebovala užívat

Irokézský štít

Irokézové v AOE III

historie Irokézů

Koncem 16. století vznikla v severní části dnešního státu New York svaz pěti (později šesti) indiánských kmenů, takzvaná Irokézská liga. Tato konfederace představovala dominantní etnickou sílu na severovýchodě Spojených států a ve východní Kanadě. Koncem 17. století, kdy byla jejich říše na vrcholu, ovládali území rozpínající se od zálivu Chesapeake, k řekám Mississippi a Illinois, z Kentucky až po Ontario. Dosáhli mnoha pozoruhodných úspěchů, například v politice zavedli pravidla omezení přílišných pravomocí, která patrně ovlivnila i otce zakladatele Spojených států. Ústřední a nejdůležitější zákon svazu říkal, že členové mezi sebou nikdy nesmějí vést válku. Avšak proti nepřátelům postupovali politicky i vojensky jednotně.

Počátkem 14. století se Irokézové po přijetí zemědělství prudce rozrostli a usadili se ve vesnicích s typickými dlouhými dřevěnými domy, krytými kůrou. První Evropané, se kterými se setkali, byli Francouzi, proti nimž bojovali, aby podpořili další kmeny podél řeky Sv. Vavřince. Irokézové obchodovali s Holanďany z Nového Amsterodamu, předmětem jejich směnného obchodu byli holandské zbraně. Následovala série válek, většina kvůli obchodu s kožešinami. Když Francie a Británie začali na území Severní Ameriky své pravidelné války, Irokézové byli často mezi nimi.

Později v 18. století byli Irokézové zatlačování anglickými osadníky, kteří se přesouvali na západ od pobřeží a dolů údolím řeky Ohio. Když v roce 1776 propukla americká revoluce, pokoušeli se Irokézové zachovat neutralitu. Nepodařilo se jim to, liga se rozpadla a kmeny bojovali na obou stranách konfliktu. Roku 1779 George Washington vyslal na území Irokézů tři zástupy vojáků, kde bylo vypáleno čtyřicet vesnic, a většina bojechtivých kmenů byla vyhnána do Kanady. Milióny akrů, které Irokézové původně vlastnili, bylo zredukováno na několik malých rezervací, ve kterých dodnes žijí.

.: IROKÉZOVÉ :.