.: INKOVÉ :.


I
N
K
O
V
É

Inkové v AOE III

historie Inků

výskyt : Amazonie, Pampy

vylepšení :

Incký rychlý posel
- Kavalerie má o 25% rychlejší výcvik
- Dělostřelectvo má o 25% rychlejší výcvik
- Pěchota má o 25% rychlejší výcvik
Incké zpracování kovů
- Vesničané těží rychleji peníze z nalezišť
Incká výstavba cest
- Pěchota je o 20% rychlejší
Společenství inckých válečníků
- Bolas má o 25% více životů
- Bolas má o 25% silnější útok
- Huaminca má o 25% více životů
- Huaminca má o 25% silnější útok
Mistrovští Inkové
- Bolas má o 40% více životů
- Bolas má o 40% silnější útok
- Huaminca má o 40% více životů
- Huaminca má o 40% silnější útok

Huaminca

Jednotky Huaminca byli inčtí pěší vojáci s mohutným útokem, značnou výdrží, ale bez možnosti boje na dálku. Tyto vojáci jsou zvláště účinní v nasazení proti nepřátelským budovám, naopak proti střeleckým jednotkám jsou poměrně zranitelní, dokud se ovšem nedostanou až k nim.

Stálá armáda Inků byla tvořena převážně šlechtou, ale pokud císař chtěl, tak mohl povolat do zbraně i prostý lid. Vojenská disciplína Inků byla naprosto nekompromisní, ať už pochodovali, nebo stříleli po nepříteli z rozličných vrhacích zbraní. Když vypotřebovali veškerou munici, tak se inčtí vojáci vrhali do přímé konfrontace s nepřítelem. Inkové používali rozličné zbraně, dřevěné kyje, palcáty s hvězdicovou násadou, praky, oštěpy, důmyslné halapartny a bola. Bavlněná zbroj jim poskytovala určitý stupeň ochrany a zároveň jim zůstávala volnost pohybu. Incké oštěpy byly vlastně dlouhé dřevěné tyče, vytvrzené ohněm. Ostří jejich halaparten bylo vyrobeno z bronzu. Násada měla hlavní čepel, protější hák a bodec na vrcholu. Takto uzpůsobené zbraně dovolovaly jejich vlastníkům, vojákům jednotek huaminca, používat různé taktiky boje.

Huaminca

Bolas

Bolas byl příslušník pěší jednotky Inků, s dobrým útokem a slušným dostřelem. Bolasové způsobují nepříteli poškození na dálku a je v zájmu hráče, aby udržoval odstup těchto vojáků od nepřítele.

Stálá armáda Inků byla tvořena převážně šlechtou, ale pokud císař chtěl, tak mohl povolat do zbraně i prostý lid. Vojenská disciplína Inků byla naprosto nekompromisní, ať už pochodovali, nebo stříleli po nepříteli z rozličných vrhacích zbraní. Když vypotřebovali veškerou munici, tak se inčtí vojáci vrhali do přímé konfrontace s nepřítelem. Inkové používali rozličné zbraně, dřevěné kyje, palcáty s hvězdicovou násadou, praky, oštěpy, důmyslné halapartny a bola. Bavlněná zbroj jim poskytovala určitý stupeň ochrany a zároveň jim zůstávala volnost pohybu. Bola je zbraň s relativně krátkým dostřelem. Jsou to dvě, řetězem nebo lanem, spojené kovové, či kamenné závaží. Tato zbraň se vrhala na končetiny nepřátel a dokázala krutě zranit a mnohdy i zcela zabránit dalšímu pohybu zasaženého cíle.

Bolas

Inkové v AOE III

historie Inků

Incká civilizace má původ v malé etnické skupině žijící kolem roku 1200 n.l. v jižních peruánských Andách, v oblasti Cuzca. Pravděpodobně přišli od jezera Titicaca. Vyzdvihovali společenskou odpovědnost a vzájemnou pomoc, čelíc opakujícím se válkám se sousedními kmeny. Jeden z těchto zápasů, na počátku 15. století, vedl k zahájení dobyvačného tažení za vytvoření říše. Dva následní silní vládcové Inků prudce rozšířili svou říši, která se tak na vrcholu své moci rozprostírala na území tisíce kilometrů hornatého terénu od Ekvádoru, přes jihovýchodní Peru, až k jižním oblastem Chile. Říše byla, spíše než válkou, rozšířena jednáním, svazky a dokonce úplatky. Zdá se, že Inkové byli poháněni touhou šířit svou víru slunečního kultu.

Inkové jsou pozoruhodní systémem přímočarých silnic a poslů, složitými zavlažovacími systémy, které jim umožnily zemědělskou činnost i v odlehlých oblastech. Tato civilizace bez znalosti písma vyvinula zaznamenávání matematických údajů pomocí barevných provázků s uzly, který se nazývá kipu (quipu). Měli úžasná města a architekturu, zvláště pak masivní kamenné bloky opracované s neuvěřitelnou precizností a sestavené bez pomoci kovových nástrojů.

Podlý Španěl Francisco Pizarro se objevil právě v době, kdy Inkové ukončily občanskou válku, mezi dvěma královskými bratry soupeřícími o vládu nad celou říší, Atahualpou a Huáscarem. Nový vládce říše špatně odhadl sílu malé skupiny Španělů a upadl do zajetí. Nabídl obrovské výkupné, celou místnost naplněnou zlatem a stříbrem, ale Pizzaro po dodání zlata nedodržel dohodu a dal rukojmí popravit. V brutálním tažení byl rychle ovládnut střed říše Inků. V roce 1540 byla většina Latinské Ameriky ve španělských rukou. Inkové byli krutě podrobeni a donuceni pracovat v otroctví na španělských pozemcích.

.: INKOVÉ :.